Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

 

I. Paşaport electronic simplu pentru cetăţenii români minori - în vârstă de peste 14 ani

 IMPORTANT!

√ Prezenţa la Secţia Consulară a minorului şi a părinţilor este obligatorie.

√ Se eliberează paşaport individual pentru minori. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.

√ Valabilitatea paşaportului pentru minorii cu vârsta sub 6 ani este de 3 ani.

√ Paşaportul electronic nu se efectuează în regim de urgenţă.

√ Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.

√ Paşaportul soseşte din România în maxim 90 de zile lucrătoare.

Eliberarea paşaportului pentru cetăţeni români minori în vârstă de peste 14 ani cu domiciliul în România

– DOCUMENTE NECESARE ÎN ORIGINAL:

-  cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie care este acceptată doar însoţită de certificatul de naştere în original, aflate în termen de valabilitate,

paşaportul anterior, dacă este cazul,

certificatul de naştere românesc,

certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi),

certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul),

actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport),

declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor.

Eliberarea paşaportului pentru minorii sub 14 ani cetăţeni români cu domiciliul în România - DOCUMENTE NECESARE ÎN ORIGINAL:

- Cererea privind eliberarea paşaportului se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă sau de reprezentantul legal. Cererea poate fi formulată de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de oficiile consulare ale României. Atunci când nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta, cererea poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

certificatul de naştere românesc, În cazul certificatelor de naştere eliberate de autorităţile ungare este obligatorie transcrierea prealabilă în România la serviciul de stare civilă sau la Secţia consulară a Consulatului General al României la Gyula ( pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea „Acte de stare civilă”)

paşaportul anterior, dacă este cazul,

actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport)

certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi),

certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul).

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a vedea cuantumul taxelor consulare, rugăm să consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină

După depunerea cererii paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.


Documente necesare:

Pe pagina a doua a paşaportului se menţionează la rubrica domiciliu unul din judeţele din România/ Bucureşti.

  • Formular cerere servicii consulare;
  • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
  • În cazul schimbării numelui sau prenumelui este necesară prezentarea, după caz, a următoarelor documente în original şi copie: certificat românesc de căsătorie, sentinţa românească de divorţ, decizie pronunţată de către autorităţile din România cu privire la schimbarea pe cale administrativă a numelui/prenumelui;
  • Paşaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.
  • In cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie ungare, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat – lista se poate solicita la Secţia consulară sau pe e-mail la: cggyula@consgengyula.t-online.hu;  
  • Pierderea paşaportului se declară de către titular la sediul Secţiei consulare;
  • In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.


Eliberare:

Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă. Paşapoartele electronice se confecţionează in România si se trimit ulterior la Secţia consulară

Termenul de eliberare a paşaportului românesc, conform prevederilor legale, este de maxim 90 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

Este necesară prezentarea paşaportului vechi. Paşaportul vechi se anulează şi se remite titularului spre păstrare.

ATENŢIE: Pentru paşapoartele cu domiciliul în Ungaria  – este necesară prezentarea cărţii de identitate – dacă există. În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

· taxa consulara este de 100 euro si se achita la ghişeul oficiului consular în moneda naţională locală, numai dupa verificarea dosarului si eliberarea chitanţei de plată.

Atenţie!  Prezenţa minorului şi a părinţilor este obligatorie

Activitatea consulară la Consulatul General al României la Gyula pe perioada desfășurării alegerilorpentru Președintele României (noiembrie 2019)

08.11.2019

În contextul în care, conform prevederilor legale aplicabile, la alegerile pentru Președintele României din noiembrie 2019 (în…

Întâlnire transfrontalieră a procurorilor din România şi Ungaria

04.10.2019

La Arad, în zilele de 3-4 octombrie, a avut loc întâlnirea transfrontalieră româno-ungară a Parchetelor Judeţene din judeţele…

“Ziua vârstnicilor” la Micherechi

29.09.2019

Duminică, 29 septembrie 2019 în localitatea Micherechi (Mehkerek), unde trăieşte o importantă comunitate românească, s-a…

Festival gastronomic românesc la Cetatea din Gyula

14.09.2019

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în organizarea Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU) şi a Centrului de…