Acte notariale

Legalizarea copiilor de pe inscrisuri

Doriţi să legalizaţi copii de pe înscrisuri în limba română ? 

Puteţi solicita legalizarea de către consulat a copiilor de pe diverse înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată. Înscrisurile oficiale de pe care se poate elibera o copie legalizată trebuie să fie eliberate de autorităţi române şi acestea sunt, de regulă, certificatele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie sau deces), actele de studii (diplome, certificate), adeverinţe sau alte documente.

Înscrisurile sub semnătură privată trebuie să fie scrise cursiv, fără ştersături sau corecturi. Întreaga responsabilitate asupra conţinutului acestor acte revine solicitantului. Consulul poate refuza legalizarea înscrisurilor care contravin legii, ordinii publice sau bunelor moravuri.

Pentru obţinerea unei copii legalizate de pe un înscris, solicitantul va prezenta înscrisul oficial sau sub semnătură privată în original, precum şi un act de identitate. 

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru cuantumul taxelor consulare, vă rugăm să consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

        

Activitatea consulară la Consulatul General al României la Gyula pe perioada desfășurării alegerilorpentru Președintele României (noiembrie 2019)

08.11.2019

În contextul în care, conform prevederilor legale aplicabile, la alegerile pentru Președintele României din noiembrie 2019 (în…

Întâlnire transfrontalieră a procurorilor din România şi Ungaria

04.10.2019

La Arad, în zilele de 3-4 octombrie, a avut loc întâlnirea transfrontalieră româno-ungară a Parchetelor Judeţene din judeţele…

“Ziua vârstnicilor” la Micherechi

29.09.2019

Duminică, 29 septembrie 2019 în localitatea Micherechi (Mehkerek), unde trăieşte o importantă comunitate românească, s-a…

Festival gastronomic românesc la Cetatea din Gyula

14.09.2019

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în organizarea Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU) şi a Centrului de…