Ungaria

Informaţii utile

Pentru intrarea turiştilor (de cetăţenie română) în Ungaria nu este nevoie de viză, doar de un paşaport sau carte de identitate valabile. 

Punctele de trecere frontiera rutiere

Petea - Csengersima 00-24 tel: 00 36 44 502 762 (330 km de la Budapesta)
Urziceni - Vállaj 00-24 tel: 00 36 44 554 101 (300 km de la Budapesta)
Valea lui Mihai - Nyírábrány 00-24 tel: 00 36 52 596 009 (250 km de la Budapesta)
Bors - Ártánd 00-24 tel: 00 36 54 541 070 (239 km de la Budapesta)
Sacuieni - Létavértes 06-22 tel: 00 36 52 585 052 (numai pentru persoane)
Salonta - Méhkerék 00-24 tel: 00 36 66 572 620 (230 km de la Budapesta)
Varsand - Gyula 00-24 tel: 00 36 66 562 530 (224 km de la Budapesta)
Turnu - Battonya 00-24 tel: 00 36 68 556 070 (260 km de la Budapesta)
Nadlac - Nagylak 00-24 tel: 00 36 62 515 180 (233 km de la Budapesta)
Cenad - Kiszombor 00-24 tel: 00 36 62 297 808 (pâna numai 3,5 t)


Bagajul de voiaj

Se pot introduce ca bagaje de voiaj lucrurile personale necesare pe perioada călătoriei, îmbrăcăminte, şi alte obiecte personale care servesc scopul şi durata călătoriei.  

Informare privind introducerea ţigaretelor în Ungaria

Dacă aţi împlinit deja vârsta de 17 ani şi introduceţi în Ungaria mai mult de 200 de ţigarete (10 pachete), atunci

 • trebuie să declaraţi în scris cantitatea de ţigarete introdusă şi
 • să plătiţi accizele aferente cantităţii care depăşeşte 200 de ţigarete.

Dacă nu aţi împlinit vârsta de 17 ani şi introduceţi ţigarete în Ungaria, atunci

 • trebuie să declaraţi în scris cantitatea de ţigarete introdusă şi
 • trebuie să plătiţi accizele aferente întregii cantităţi de ţigarete.

Dacă aţi împlinit deja vârsta de 17 ani şi introduceţi în Ungaria mai puţin de 200 de ţigarete (10 pachete), atunci

 • nu trebuie să declaraţi în scris cantitatea de ţigarete introdusă şi
 • nu trebuie să plătiţi accize. 


Călătorul trebuie să declare autorităţii vamale în scris, la intrarea în Ungaria sau, în cazul călătoriei cu trenul, la staţia punctului de frontieră următoare intrării în Ungaria, respectiv în vagoanele de tren, cantitatea de ţigarete introdusă şi supusă accizelor. Autoritatea vamală stabileşte pe loc, prin decizie, taxa de accize, şi marchează cu însemne oficiale ambalajul individual al ţigaretelor prezentate. Accizele stabilite trebuie plătite pe loc, dar cel mai târziu în termen de 8 zile. Dacă nu plătiţi pe loc accizele, autoritatea vamală poate reţine ţigaretele. Ţigaretele sunt eliberate de autoritatea vamală în cazul plătirii accizelor, dar numai acelei persoane căreia i-a stabilit prindecizie obligaţia de a plăti accizele. În cazul în care decizia de stabilire a accizelor intrăîn vigoare dar accizele încă nu au fost plătite, autoritatea vamală confiscă ţigareteleşi totodată şterge datoria fiscală.
Atenţie! Ţigaretele introduse în Ungaria nu pot fi vândute, acestea pot fi deţinutenumai pentru consum propriu! Acumularea de ţigarete fără însemne oficiale în cantitatemai mare de 200 de bucăţi nu este permisă. Încălcarea regulilor se consideră sustragerede la impozitare, fapt care atrage după sine confiscarea ţigaretelor introduseîn Ungaria şi amendă fiscală.
 

Normele referitoare la călători în interiorul/cadrul Uniunii Europene

Normele Uniunii Europene asigură circulaţia liberă a mărfurilor între ţările membre ale uniunii. Aceasta înseamnă că nu se procedează la vămurirea mărfurilor în cazul introducerii sau scoaterii acestora dintr-o ţară membră în altă ţară membră a uniunii. Aceasta însă nu exclude eventualul control al circulaţiei mărfurilor de către unităţile mobile ale autorităţilor vamale maghiare, respectiv ale altor ţări membre. În general, mişcarea /circulaţia mărfurilor cumpărate în decursul unei călătorii ce au o destinaţie personală (de uz personal, cadou) şi nu în scop de a fi comercializate, nu este limitată. Cetăţenii uniunii pot cumpăra mărfuri în oricare ţară membră şi le pot transporta în orice altă ţară membră. Cetăţenii uniunii vor plăti taxa pe valoarea adăugată la cumpărarea mărfii şi nu au dreptul să ceară recuperarea ei în cazul transportului acestei mărfi în altă ţară membră a uniunii. Se considreră introducere/scoatere de marfă cu caracter necomercial acea marfă ce are un caracter ocazional şi este destinat exclusiv utilizării personale a călătorului sau a membrilor familiei acestuia, respectiv destinat a fi oferit drept cadou. Cumpărarea nu poate servi nici un fel de scop comercial sau economic. Pe lângă asigurarea mişcării libere a mărfurilor în cadrul Uniunii Europene, trebuie urmărită cu atenţie posibilitatea existenţei unor norme restrictive sau altor prescripţii referitoare la anumite produse. 

Alimente

În continuare nu este recomandabil ca pachetul de hrană pregătit pentru perioada călătoriei să conţină carne crudă, mezeluri pregătite în gospodăria personală, produse lactate (alimente uşor perisabile), pentru că introducerea acestora este interzisă în toate ţările, deci şi în Ungaria. Oricând există posibilitatea ca anumite produse - după cum s-a întâmplat în ultimul timp în scopul de a împiedica extinderea anumitor boli transmise de animale - să fie înscrise pe lista alimentelor temporar interzise de a fi introduse/scoase din ţară. Este, deci, recomandabil ca înaintea plecării în călătorie să se consulte normele actuale în vigoare. 

Medicamente, îngrijire medicală

În cazul în care suferiţi de o boală care necesită un tratament medicamentos permanent, informaţi-vă dacă medicamentul de care aveţi nevoie este cunoscut şi poate fi procurat în farmaciile din ţara în care întreprindeţi călătoria. De regulă generală călătorilor care necesită un tratament medicamentos permanent li se permite transportul unei cantitatăţi de medicamente prescris de medicul curant pentru întreaga perioada o călătoriei; aproape toate ţările interzic introducerea medicamentelor psihotrope.

Animale domestice

Dacă doriţi să treceţi frontiera împreună cu animalul domestic preferat (câine, pisică, nevăstuică de vânătoare, etc.) trebuie să-i întocmiţi aşa-numitul Paşaport de animal (pet passport). Pentru aceasta este necesară marcarea prin tatuaj sau cu microcip. Înainte de călătorie este în orice caz recomandabil să treceţi pe la medicul veterinar competent. 

Bunuri culturale

Pentru a putea scoate bunuri culturale din Ungaria într-o altă ţară membră a uniunii este necesar un permis eliberat de Oficiul de Protecţie a Patrimoniului Cultural. Obiectele de acest caracter pot fi scoase din ţară numai pe la următoarele puncte de frontieră: înspre Slovenia la punctul Rédics, înspre Austria la punctele Rábafüzes şi Hegyeshalom, înspre Slovacia la punctele Rajka, Vámosszabadi, Balasagyarmat şi Sátoraljaůjhely, înspre Ucraina la punctul Záhony, înspre România la punctele Nagylak, Ártánd şi Gyula, înspre Serbia la punctele Röszke şi Kelebia, înspre Croaţia la punctele Letenye şi Murakeresztůr, pentru circulaţia aeriană la oficiul vamal nr. 2 din aeroport (Ferihegy). Bunurile culturale mai vechi de 50 de ani sau cele declarate a fi protejate, respectiv cele care apar în evidenţa instituţiilor muzeale şi ale arhivelor pot fi scoase din ţară pe baza permisului eliberat de Oficiul de Protecţie a Patrimoniului Cultural. Dacă nu sunteţi sigur că obiectul pe care doriţi să-l scoaţeţi din ţară face parte din categoria bunurilor culturale ce trebuie prevăzute cu permis, este recomandabil să vă adresaţi instituţiei de colecţii publice competente. De exemplu, în cazul unei opere de arta de origine maghiară, instituţia competentă este Galeria Naţională de Artă. În legătură cu această problemă puteţi consulta informaţiile detaliate de pe pagina de Internet al Oficiului de Protecţie a Patrimoniului Cultural www.koh.hu.
 

Dispoziţii provizorii / de tranziţie referitoare la tranzacţiile agricultorilor

Comisia Europeană publică un material informativ la adresa agricultorilor, material care conţine dispoziţiile provizorii / de tranziţie în legătură cu aderarea României la Uniunea Europeană, fişe informative, prospecte referitoare la acestea, ele putând fi citite pe pagina de internet a Vămii şi Brigăzii financiare.
 

Regulile speciale referitoare la produsele impuse fiscal 

În ceea ce priveşte mişcarea produsele impuse fiscal în interiorul Comunităţii, se acordă o atenţie deosebită reglementărilor naţionale. Aceste dispoziţii, bazându-se pe principiile directo
are ale Comunităţii, hotărăsc de pildă ce cantitate de produse impozabile fiscal poate fi considerată cantitate necomercială şi poate fi transportată dintr-o ţară membră în altă ţară membră. În legătură cu lărgirea Uniunii Europene, România şi Bulgaria au primit o amânare până la 31 decembrie 2009 pentru a mări impozitul fiscal pe produsele din tabac la nivelul minim al Uniunii. În perioada de tranziţie ţările membre UE au posibilitatea să impunţ limite la introducerea ţigărilor de către călătorii ce vor sosi din aceste ţări, şi să efectueze controale în legătură cu aceasta. Ungaria va folosi această posibilitate începând cu 1 ianuarie 2007, astfel orice peroană fizică, ce a împlinit vârsta de 17 ani şi care va introduce în Ungaria dinspre România sau Bulgaria o cantitate ce depăşeşte 200 bucăţi (fire) ţigări , trebuie să dea o declaraţie către autoritatea vamală despre cantitatea de ţigări introdusă şi să plătească taxa fiscală aferentă cantităţii de ţigări ce depăşeşte cele 200 bucăţi admise legal. Pentru o cantitate de maximum 200 bucăţi ţigări nu trebuie făcută nici o declaraţie şi nu trebuie plătită nici o taxă. Persoana fizică ce nu a împlinit vârsta de 17 ani care va introduce în Ungaria dinspre România sau Bulgaria orice cantitate de ţigări, va trebuie să dea o declaraţie către autoritatea vamală şi va trebui să plătească taxa fiscală pentru întrega cantitate introdusă. Important: ţigările introduse în Ungaria, în modul menţionat mai sus, nu pot fi valorificate în continuare, neputând fi înmagazinate, vor fi folosite numai spre uz personal.
 

Declaraţie, plata taxei fiscale în cazul introducerii de ţigări

Declaraţia referitoare la cantitatea de ţigări ce depăşeşte 200 bucăţi trebuie făcută la intrarea în ţară. Taxa fiscală trebuie plătită după obţinerea hotărârii autorităţii vamale, pe loc sau în decurs de 8 zile de la data primirii în mână a hotărârii. Autoritatea vamală reţine ţigările până la plata taxei, iar în cazul neplăţii acesteia le confiscă. În cazul confiscării ţigărilor, obligaţia de plată a călătorului încetează. În cazul în care taxa a fost plătită, autoritatea vamală va prevedea cantitatea de ţigări introduse dinspre România sau Bulgaria ce depăşeşte 200 bucăţi cu o marcă a autorităţii.
 

Urmările încălcării legii

În înţelesul legii fiscale, se consideră sustragere de la plata impozitului fiscal la introducerea dinspre România sau Bulgaria 

 • a cantităţii introduse ce depăşeşte 200 bucăţi ţigări, care nu a fost declarată
 • a cantităţii introduse ce depăşeşte 200 bucăţi ţigări, fără marcaj oficial al autorităţii aferente
 • a cantităţii introduse ce depăşeşte 200 bucăţi ţigări, prevăzute cu marcaj al auorităţii, dar care nu se află în posesia acelei persoane fizice care le-a prezentat autorităţii vamale la introducerea lor în ţară.

Autoritatea vamală va intenta o procedură faţă de acele persoane care încalcă normele fiscale şi 

 • sechestrează ţigările nedeclarate deci sustrase plăţii taxei fiscale
 • fixează o amendă fiscală, a cărei sumă va depinde de cantitatea produselor impozabile fiscal şi de mărimea taxei fiscale în vigoare, dar va fi de cel puţin 20.000 HUF (forinţi maghiari).
 • va reţine mijlocul de transport (de exemplu: autovehiculul personal) folosit pentru depozitarea şi transportul produsului sustras de la plata taxei fiscale În funcţie de valoarea ţigărilor reţinute şi de atitudinea ilegală demonstrată se poate porni o procedură contravenţională sau penală. 

Dispoziţiile de mai sus ne trebuie aplicate, dacă persoana fizică face dovada faptului că ţigările aflate în posesia sa au fost cumpărate cu taxa fiscală plătită, în afara României sau Bulgariei, astfel ţigările le-a introdus fără plata taxei. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a Autorităţii Vamale şi a Brigăzii financiare: http://vam.gov.hu.

Reguli de circulaţie: Regulile de circulaţie maghiară - Kresz - se bazează pe convenţiile din Viena şi Geneva, iar majoritatea indicatoarelor şi semnelor coincid cu cele ale ţărilor europene. Din această cauză vă atragem atenţia doar asupra unor lucruri speciale, precum şi asupra celor mai importante prescrieri:

 • nu este permisă conducerea sub influenţa alcoolului;
 • pe drumurile publice folosirea fazei scurte a automobilelor este obligatorie;
 • folosirea centurii de siguranţă este obligatorie întotdeauna;
 • folosirea radiotelefoanelor în autovehicule este permisă numai în cazul în care acestea sunt montate, fixate în interiorul automobilelor.

 

PRESCRIERI DE VITEZĂ

Vehicol

Autostrada

Drum rutier

Alt drum

Localitati

Autoturism 130 100 90 50
Motociclete 120 120 80 50
Autobuze 80 70 70 50
Autocamion 80 70 70 50

Regimul autostrăzilor: Se plăteşte taxă de autostradă, vignieta ( matrica) putându-se procura de la benzinării.

 

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

14.01.2020

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru …

Evocarea revoluţiei din 1989 la Gyula şi Festivalul Colindelor la Micherechi

22.12.2019

Evocarea revoluţiei române din 1989 la Gyula Împlinirea a 30 de ani de la triumful Revoluţiei Române din 1989 a fost marcată …

Manifestări româneşti la Gyula şi Chitighaz

13.12.2019

În data de 13 decembrie 2019, consulul general al României la Gyula, Florin Vasiloni, a participat la un eveniment cultural dedicat…

Gala minorităţilor la Bekescsaba

09.12.2019

​Luni, 9 decembrie 2019 în sala festivă a Primăriei orașului Bichișceaba (Békéscsaba), s-a desfășurat Gala Minorităților…