Înscriere acte de stare civilă

Certificatul de deces

Cererea de înscriere a certificatului de deces se depune de către unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptăţită.

Documente necesare:

·     paşaportul/cartea de identitate a  solicitantului în original;

·     paşaportul/cartea de identitate a persoanei decedate în original;

·    un act de identitate din care să reiasă numele şi prenumele părinţilor persoanei decedate, ultimul domiciliu al  decedatului (buletin/ carte de identitate); pentru cetăţenii români care au rezidenţa permanentă în Ungaria se va prezenta orice document eliberat de autorităţile ungare din care să reiasă domiciliul în original;

·     certificatul de deces emis de autorităţile ungare şi certificatul medico-legal constatator al cauzei decesului emis de autorităţile ungare

Pentru înscrierea certificatului de deces nu se percep taxe, cu excepţia taxelor aferente serviciilor notariale. Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a vedea cuantumul taxelor consulare, rugăm să consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

Activitatea consulară la Consulatul General al României la Gyula pe perioada desfășurării alegerilorpentru Președintele României (noiembrie 2019)

08.11.2019

În contextul în care, conform prevederilor legale aplicabile, la alegerile pentru Președintele României din noiembrie 2019 (în…

Întâlnire transfrontalieră a procurorilor din România şi Ungaria

04.10.2019

La Arad, în zilele de 3-4 octombrie, a avut loc întâlnirea transfrontalieră româno-ungară a Parchetelor Judeţene din judeţele…

“Ziua vârstnicilor” la Micherechi

29.09.2019

Duminică, 29 septembrie 2019 în localitatea Micherechi (Mehkerek), unde trăieşte o importantă comunitate românească, s-a…

Festival gastronomic românesc la Cetatea din Gyula

14.09.2019

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în organizarea Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU) şi a Centrului de…