Înscriere acte de stare civilă

Certificatul de căsătorie

1. Pentru căsătoriile încheiate în Ungaria, anterior 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către unul dintre soţi (cetăţean român).

2. Pentru căsătoriile încheiate în Ungaria, ulterior datei de 01.10.2011, prezenţa ambilor soţi este OBLIGATORIE la înscrierea certificatului de căsătorie. Noul Cod Civil din România, intrat în vigoare la 01.10.2011, dă posibilitatea soţilor să aleagă regimul matrimonial la încheierea căsătoriei (comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională). Potrivit noului Cod Civil, trebuie îndeplinite norme în materie de  publicarea şi opozabilitatea regimului matrimonial faţă de terţi, iar pentru aceasta este necesară stabilirea legii aplicabile regimului matrimonial.

Datorită faptului că  legislaţia din Ungaria (Decretul lege 13/1979 cu privire la dreptul  internaţional privat) nu permite partenerilor alegerea unei alte legi decât cea ungară,  la înscrierea actelor de căsătorie ungare în registrele de stare civilă româneşti, publicarea şi opozabilitatea regimului matrimonial vor fi asigurate exclusiv în conformitate cu legea ungară. În acest caz, soţii nu au de îndeplinit formalităţi  speciale. Aceştia vor fi informaţi că pe actul lor de căsătorie va fi înscrisă menţiunea:  „regimul matrimonial este supus legii ungare” .

Documente necesare:

·         certificatul/extrasul actului de căsătorie ungar, în original;

·    declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România (formularul se primeşte la Secţia consulară);

·         cărţile de identitate româneşti sau paşapoartele pentru cetăţenii români cu domiciliul în Ungaria şi a dreptului de şedere în Ungaria;

·         certificatele de naştere ale soţilor; în cazul în care unul dintre soţi este cetăţean străin se va prezenta extrasul de naştere al acestuia.

Taxa consulară include înscrierea şi traducerea certificatului ungar (după caz).

Taxa pentru înscrierea certificatului în termen de până la şase luni şi peste şase luni de la încheierea căsătoriei  este diferită.

Notă: Pentru efectuarea serviciului de înscriere şi/sau traducere în regim de urgenţă - 48 de ore, se percepe taxa de urgenţă/serviciu.

Activitatea consulară la Consulatul General al României la Gyula pe perioada desfășurării alegerilorpentru Președintele României (noiembrie 2019)

08.11.2019

În contextul în care, conform prevederilor legale aplicabile, la alegerile pentru Președintele României din noiembrie 2019 (în…

Întâlnire transfrontalieră a procurorilor din România şi Ungaria

04.10.2019

La Arad, în zilele de 3-4 octombrie, a avut loc întâlnirea transfrontalieră româno-ungară a Parchetelor Judeţene din judeţele…

“Ziua vârstnicilor” la Micherechi

29.09.2019

Duminică, 29 septembrie 2019 în localitatea Micherechi (Mehkerek), unde trăieşte o importantă comunitate românească, s-a…

Festival gastronomic românesc la Cetatea din Gyula

14.09.2019

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în organizarea Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU) şi a Centrului de…