Asistenţă şi servicii consulare

Înscrierea documentelor emise de autorităţile străine

 Ambasadele şi consulatele României pot efectua înscrierea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces) emise de autorităţile statului de reşedinţă.

Înscrierea acestor acte este necesară pentru recunoaşterea lor de către autorităţile române, în vederea producerii efectelor juridice.

În cazul certificatelor de naştere, titularul actului sau părinţii minorului se pot adresa ambasadei sau consulatului român din ţara în care a fost emis actul, în vederea solicitării înscrierii actului străin în registrele de stare civilă române şi eliberării unui certificat de naştere românesc.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de naştere străin în original,o copie legalizata, o traducere legalizată a acestuia în limba română (numai în cazul în care certificatul de naştere străin este emis doar într-o limbă care nu este de circulaţie internaţională), copia eventualelor actelor de identitate straine ale titularului sau ale părinţilor, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română.

În urma înscrierii certificatului străin, consulatul eliberează titluarului un certificat de naştere românesc, în care se regăsesc datele prezente în certificatul străin.

 

 

În cazul certificatelor de căsătorie, titularii actului sau titularul cetăţean român (dacă numai unul dintre soţi este cetăţean român) se pot adresa ambasadei sau consulatului român din ţara în care a fost emis actul, în vederea solicitării înscrierii actului străin în registrele de stare civilă române.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de căsătorie străin în original, o copie legalizată, o traducere legalizată a acestuia în limba română (numai în cazul în care certificatul de căsătorie străin este emis doar într-o limbă care nu este de circulaţie internaţională), copia actelor de identitate ale soţilor,certificatele de nastere ale sotilor, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română. În cazul în care din certificatul de căsătorie străin nu rezultă numele de familie al soţilor după căsătorie, se va depune o declaraţie prin care soţii precizează care este acest nume

Intocmirea actului se va face numai in conditiile in care s-a stabilit ca sotul cetatean roman, in cazul in care a avut una sau mai multe casatorii incheiate in strainatate si hotararea de divort a fost pronuntata in strainatate, a solicitat inscrierea mentiunilor de casatorie si de divort pe marginea actului de nastere din tara. Dovada o poate face prezentand certificatul de nastere eliberat de autoritatile din tara, cu toate mentiunile inscrise(referitoare la casatorie sau divort).

În urma înscrierii certificatului străin, consulatul eliberează titluarului un certificat de căsătorie românesc, în care se regăsesc datele prezente în certificatul străin.

 

În cazul certificatelor de deces, persoana interesata se poate adresa ambasadei sau consulatului român din ţara în care a fost emis actul, în vederea solicitării înscrierii actului străin în registrele de stare civilă române.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de deces străin în original, o copie legalizata, o traducere legalizata a acestuia în limba română (numai în cazul în care certificatul de deces străin este emis doar într-o limbă care nu este de circulaţie internaţională), copia actului de identitate al solicitantului, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română.

Ambasadele şi consulatele României deţin formularele corespunzătoare cererilor de înscriere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

 

Înscrierea certificatelor de naştere şi căsătorie sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasadă sau consulat.

Ambasadele şi consulatele României sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală.ÎNTREBĂRI FRECVENTE

De ce este necesară înscrierea certificatelor străine?

Naşterile, căsătoriile, schimbările de nume şi decesele petrecute în străinătate nu figurează în evidenţele autorităţilor române decât dacă sunt declarate şi înregistrate. Dacă nu sunt înregistrate, autorităţile române nu le pot recunoaşte din oficiu şi nu pot rezolva anumite operaţiuni ulterioare, de care aveţi nevoie. De exemplu, dacă v-aţi căsătorit în străinătate şi v-aţi schimbat numele ca urmare a căsătoriei, autorităţile române de paşapoarte nu vor putea emite un paşaport pe noul nume decât dacă înregistraţi certificatul de căsătorie străin. Ele nu vor putea emite paşaportul nici pe numele dinaintea căsătoriei, pentru că documentele pe care le veţi anexa la cererea de paşaport vor arăta că numele dumneavoastră s-a schimbat prin căsătorie.


Se poate face înscrierea certificatelor prin poştă?

Nu. Atunci când faceţi înscrierea, faceţi anumite declaraţii în nume propriu, sub semnătură, cu privire la numele anterior şi cel nou dobândit, cu privire la situaţia căsătoriilor anterioare sau cu privire la relaţia avută cu persoana decedată. Declaraţiile sub semnătură nu pot fi transmise prin poştă. Funcţionarul consular trebuie să se convingă că persoana care semnează declaraţia este cea care figurează în conţinutul actului şi să îi confirme identitatea. Această cerinţă reprezintă o măsură de asigurare inclusiv pentru dumneavoastră, pentru a evita situaţia în care o altă persoană declară date despre dumneavoastră.


Ce pot face atunci când numele meu a fost modificat printr-o eroare a unui funcţionar străin?

În cazul în care un reprezentant al autorităţii străine v-a modificat numele din eroare şi v-a eliberat un act care are un nume diferit faţă de numele dumneavoastră care figurează în propriul paşaport sau certificat de naştere, puteţi fie să cereţi refacerea actului, fie, dacă acceptaţi această modificare, să îndepliniţi procedura de schimbare pe cale administrativă a numelui. 

Activitatea consulară la Consulatul General al României la Gyula pe perioada desfășurării alegerilorpentru Președintele României (noiembrie 2019)

08.11.2019

În contextul în care, conform prevederilor legale aplicabile, la alegerile pentru Președintele României din noiembrie 2019 (în…

Întâlnire transfrontalieră a procurorilor din România şi Ungaria

04.10.2019

La Arad, în zilele de 3-4 octombrie, a avut loc întâlnirea transfrontalieră româno-ungară a Parchetelor Judeţene din judeţele…

“Ziua vârstnicilor” la Micherechi

29.09.2019

Duminică, 29 septembrie 2019 în localitatea Micherechi (Mehkerek), unde trăieşte o importantă comunitate românească, s-a…

Festival gastronomic românesc la Cetatea din Gyula

14.09.2019

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în organizarea Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU) şi a Centrului de…