Eliberare documente de călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

 

România, ca stat membru al Uniunii Europene, a introdus în circulaţie paşapoarte electronice care conţin datele biometrice ale titularului (amprente digitale şi fotografia) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre. Acestea sunt reglementate prin:

1. Legea nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate cu modific[rile si complet[rile ulterioare

2. H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005;

Pe pagina a doua a paşaportului se mentioneaza la rubrica domiciliu unul din judetele din România/ Bucureşti.

· Formularul de cerere de servicii consulare;

· Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;

· In cazul schimbarii numelui sau prenumelui este necesara prezentarea dupa caz, a urmatoarelor documente in original si copie: certificat romanesc de casatorie, sentinta romaneasca de divort, decizie pronuntata de catre autoritatile din Romania cu privire la schimbarea pe cale administrativa a numelui/prenumelui;

· Paşaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.

· In cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţie ale Republicii Moldova;

· Pierderea pasaportului se declara de catre titular la sediul Consulatului General;

· In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

· Taxa consulara este de 100 euro si se achita la ghişeul oficiului consular în moneda naţională locală.

 

Activitatea consulară la Consulatul General al României la Gyula pe perioada desfășurării alegerilorpentru Președintele României (noiembrie 2019)

08.11.2019

În contextul în care, conform prevederilor legale aplicabile, la alegerile pentru Președintele României din noiembrie 2019 (în…

Întâlnire transfrontalieră a procurorilor din România şi Ungaria

04.10.2019

La Arad, în zilele de 3-4 octombrie, a avut loc întâlnirea transfrontalieră româno-ungară a Parchetelor Judeţene din judeţele…

“Ziua vârstnicilor” la Micherechi

29.09.2019

Duminică, 29 septembrie 2019 în localitatea Micherechi (Mehkerek), unde trăieşte o importantă comunitate românească, s-a…

Festival gastronomic românesc la Cetatea din Gyula

14.09.2019

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în organizarea Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU) şi a Centrului de…