Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

 

I. Pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicata fără voia lor, precum şi descendenţilor acestora până la gradul III

In conformitate cu articolul 11 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 republicată, sunt necesare următoarele documente:

· cerere tip (formular model 1 şi lista cu date personale) - se completează la secţia consulară (pentru cerere nu se percep taxe);

· paşaportul ţării de cetăţenie, a cărui copie va fi legalizată la secţia consulară;

· permisul de şedere în Ungaria - copia va fi legalizată la secţia consulară;

· buletinul sau cartea de identitate a soţului, pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români - copia va fi legalizată la secţia consulară; 

· cazier judiciar din România (valabil cel mult 6 luni de la data emiterii); se poate procura şi prin intermediul secţiei consulare, durata de aşteptare circa 2-3 luni;

· cazier judiciar din ţara de origine;

· cazier judiciar din Ungaria – valabil 1 an de la data emiterii – cu traducere în limba română, în original;

· acte de stare civilă în original (certificat de naştere, căsătorie, divorţ, deces etc.) ale căror copii vor fi legalizate la secţia consulară, pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români; 

· dovada scrisă (adeverinţă) privind data pierderii sau a ridicării neimputabile a cetăţeniei române sau că localitatea de naştere s-a aflat pe teritoriul României până în august 1940 (de la Direcţia de Evidenţa Informatizată a Persoanei, copia documentului de aprobare a renunţării la cetăţenia română, alt document eliberat de o autoritate competentă – ex. stare civilă, evidenţa populaţiei, primărie, arhivele statului, arhivele judeţene etc.), sau documente personale; în absenţa unei astfel de dovezi se va solicita clarificarea cetăţeniei române prin ambasadă (vezi titlul respectiv).

· declaraţie personală, autentificată la secţia consulară, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române– formular model 3;

· declaraţie personală, autentificată la secţia consulară, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi – formular model 4;

· declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la secţia consulară, din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului in România – formular model 5. Aceeaşi opţiune se face şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române;

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

· certificat de naştere şi paşaport (în cazul în care deţin paşaport individual) pentru copiii minori, ale căror fotocopii vor fi legalizate de secţia consulară; 

· declaraţie de consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române dată de către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de secţia consulară;

· acordul părinţilorpentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor, care va fi autentificată de secţia consulară.

II. Pentru persoanele care au pierdut cetăţenia română precum şi descendenţii acestora până la gradul II inclusiv şi care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate

In conformitate cu articolul 10 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 republicată, sunt necesare următoarele documente:

· cerere tip (formular model 2 şi lista cu date personale), care se completează la secţia consulară. Pentru cererile depuse de persoanele fără cetăţenie nu se percepe taxa de cerere;

· paşaportul ţării de cetăţenie, a cărui copie va fi legalizată la secţia consulară;

· cazier judiciar din România (valabil cel mult 6 luni de la data emiterii); se poate procura şi prin secţia consulară, durata de aşteptare circa 2-3 luni;

· cazier judiciar din Ungaria – valabil 1 an de la data emiterii – cu traducere în limba română, în original;

· acte de stare civilă în original (certificat de naştere, căsătorie, divorţ, deces etc.) ale căror copii vor fi legalizate la secţia consulară; 

· declaraţie personală, autentificată la secţia consulară din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei – formular model 3;

· declaraţie personală autentificată la secţia consulară din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi – formular model 4;

· declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la secţia consulară, din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România – formular model 5. Aceeaşi opţiune se face şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române;

· dovada scrisă privind data pierderii cetăţeniei române – adeverinţă eliberată de misiunea diplomatica a României sau Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului  prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română;

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

· certificatul de naştere şi paşaport (în cazul în care deţin paşaport individual) pentru copiii minori, ale căror copii vor fi legalizate de secţia consulară; 

· declaraţie de consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române dată de către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de secţia consulară;

· acordul părinţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor, care va fi autentificată de secţia consulară.

Cererea se aproba prin ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Data dobândirii cetăţeniei române este data depunerii jurământului de credinţă.

IMPORTANT!

- cererile se depun personal şi se primesc numai însoţite de toate documentele;

- secţia consulara nu lucrează/colaborează cu intermediari;

- datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere.

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a afla cuantumul taxelor consulare, rugăm consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

Activitatea consulară la Consulatul General al României la Gyula pe perioada desfășurării alegerilorpentru Președintele României (noiembrie 2019)

08.11.2019

În contextul în care, conform prevederilor legale aplicabile, la alegerile pentru Președintele României din noiembrie 2019 (în…

Întâlnire transfrontalieră a procurorilor din România şi Ungaria

04.10.2019

La Arad, în zilele de 3-4 octombrie, a avut loc întâlnirea transfrontalieră româno-ungară a Parchetelor Judeţene din judeţele…

“Ziua vârstnicilor” la Micherechi

29.09.2019

Duminică, 29 septembrie 2019 în localitatea Micherechi (Mehkerek), unde trăieşte o importantă comunitate românească, s-a…

Festival gastronomic românesc la Cetatea din Gyula

14.09.2019

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în organizarea Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU) şi a Centrului de…